Soldatović

Monografija Jovan Soldatović

Autori: Sava Stepanov, Bela Duranci, Olivera Janković; Urednica: Vesna Latinović; Bibliografija: Jovanka Stolić; Fotografije: Pavle Jovanović, Netoux Thierry, Aleksandar Arsenin, foto dokum. Jovana Soldatovića; Grafičko oblikovanje i oprema: Ljubomir Maksimov; Štampa: STOJKOV, Novi Sad

ISBN 978-86-905137-3-4
format: 29 x 25 cm
obim: 368 strana
tvrdi povez sa omotnicom

Izdavač: Galerija Bel Art, (c) 2012 – 2013.
Saizdavači:
Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad
VEGA media doo, Novi Sad

© Bel Art